SÖZLÜ SUNU OTURUMLARI – 1

Hemşirelik Oturumu
Oturum Başkanı: Füsun Gediz (Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir)
Salon A
Başlık Konuşmacı Kurum
ABO Uygunsuz Donörle Yapılan Hematopoetik Kök Hücre Naklinde Hemşirelik Yönetimi Fatma Erdoğan Akdeniz Üniversitesi, Antalya
Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarının Kateter İlişkili Kan Dolaşım Enfeksiyonlarına Etkisi Eren Yaşar Mutlu Medipol Mega Üniversite Hastanesi, İstanbul
Periferik Kök Hücre Destekli Yüksek Doz Melfelan Kemoterapisi Alanlarda Mukozitten Korunmada Oral Kriyoterapinin Etkisi Solmaz Zeybekçi Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Plazma Hücre Hastalığı – Lenfoproliferatif Hastalık
Oturum Başkanları: Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya), Tülin Tuğlular (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
Sözlü Sunu B Salonu
Başlık Konuşmacı Kurum
Yüksek Doz Melfalan Sonrası Yanıt Derinliği Artışı Nötropeni Derinliği İle Değil Ama Trombositopeni Derinliği İle İlşkili Güldane Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara
Otolog Kök Hücre Mobilizasyonu: 5 Yıllık Tek Merkez Deneyimi ve Sonuçları Tuğrul Elverdi İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Primer Amiloidozda Otolog Kök Hücre Nakli: Tek Merkez Deneyimi ve Sonuçları Deniz Özmen İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Merkezi Sinir Sistemi Lenfomalarında Otolog Kök Hücre Nakli Tülin Tuğlular Marmara Üniversitesi, İstanbul
Hemoglobinopati ve Doğuştan Metabolizma Bozuklukları ve İmmun Yetersizlikler
Oturum Başkanları: İlgen Şaşmaz (Acıbadem Hastanesi, Adana), Mustafa Pehlivan (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep)
Sözlü Sunu C Salonu
Başlık Konuşmacı Kurum
Talasemi Major Tanısıyla Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Talasemi Taşıyıcısı Vericilerin Kimerizm Kayıplarına Etkisi Başak Adaklı Aksoy Altınbaş Üniversitesi, İstanbul
Orak Hücre Anemili Hastalarda Nakil Sonrası İmmün Yapılanmanın Retrospektif Analizi Can Boğa Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
Orak Hücre Hastalığında HLA-Uyumlu Akraba Donörden Allojenik Periferik Kök Hücre Nakli: Erişkin Olgularda Güncel Çalışma İlknur Kozanoğlu Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
CD40 Ligand Eksikliğinde Hematopoetik Kök Hücre Nakli Vedat Uygun İstinye Üniversitesi, İstanbul
Merkezimizdeki Son Beş Yılda Kök Hücre Nakli Sonrası Mortalite Nedenlerinin İrdelenmesi Cem Kis Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana
Geç Komplikasyonlar
Oturum Başkanları: Gürhan Kadıköylü (Kent Sağlık Grubu, İzmir), Şebnem Yılmaz (Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir)
Sözlü Sunu D Salonu
Başlık Konuşmacı Kurum
Allojenik Kök Hücre Nakli Alıcılarında Geç Dönemde Ortaya Çıkan Trombotik Mikroanjiyopatinin Özellikleri Cihan Heybeli Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
Kronik Graft Versus Host Hastalığı Tedavisinde Ruxolitinib: Tek Merkez Deneyimi Elif Birtaş Ateşoğlu Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli
Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Talasemi Majör Tanılı Hastalarda Uzun Dönem Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Gülcihan Özek Ege Üniversitesi, İzmir
Steroide Dirençli GVHD Hastalarında Fotoferez Uygulaması: Tek Merkez Deneyimi Sevil Celilova Talasemi Merkezi, Bakü
NIH 2014 Kriterlerine Göre Pediatrik Moderate / Severe Kronik GVHD Hastalarının Analizi: Tek Merkez 5 Yıllık Değerlendirme Koray Yalçın Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul
Gen / Hücresel Tedaviler
Oturum Başkanları: Ferit Avcu (Memorial Hastanesi, Ankara), Müge Gökçe (Memorial Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
Sözlü Sunu E Salonu
Başlık Konuşmacı Kurum
ISIKOK-19 CAR-T Hücre Tedavisi Faz I/II Çalışması Ön Sonuçları Koray Yalçın Acıbadem Labcell Hücresel Tedaviler Merkezi, İstanbul
Hematolojik Malignitelerde Nakil Sonrası Hematogon Değerlerinin Prognoza Etkisi Var mıdır? Raife Uludağ Ankara Üniversitesi, Ankara
Multipl Myelomda Dondurulmamış Ürün İle Eş Zamanlı Otolog Kök Hücre Nakli İle Standart Uygulamanın Karşılaştırılması Asena Dikyar Gazi Üniversitesi, Ankara
CD34+ ve İmmunefektör Hücre Sayımının Transplantasyon Sonuçlarına Etkisi Derya Koyun Ankara Üniversitesi, Ankara
ALLO KHN: Akut Lösemi / MDS / KMPH
Oturum Başkanları: Mustafa Yenerel (İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Ender Soydan (Medicana International Hastanesi, Ankara)
Sözlü Sunu F Salonu
Başlık Konuşmacı Kurum

Yüksek Riskli Myelodisplastik Sendrom ve Akut Myeloid Lösemili

Olgularda Allojeneik Nakil Sonuçlarımız

Ender Soydan Medicana International Hastanesi, Ankara

Myelofibrozis Hastalarında Allojeneik Kök Hücre Nakli

Sonuçlarımız: Tek Merkez Deneyimi

Elif Birtaş Ateşoğlu Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli

Akut Lösemide İn Vitro T Hücre Deplesyonu Ve Nakil Sonrası

Siklofosfamidle Yapılan Haploidentik Nakil Sonuçlarımız

Zeynep Tuğba Güven Erciyes Üniversitesi, Kayseri

Juvenil Myelomonositer Lösemili Olgularda Allojenik

Kök Hücre Nakli: Tek Merkez Deneyimi

Mediha Akcan Ege Üniversitesi, İzmir

AML Tanısı İle Akraba Dışı Vericiden AHKHN Yapılan Hastalarda

ATG Kullanımının Nakil Sonuçlarına Etkisi

Güldane Cengiz Seval Ankara Üniversitesi, Ankara