Kurslar55

TARTIŞMALI KONULAR VE ZOR OLGULAR KURSU
A SALONU B SALONU
SAAT
15:30-17:00
 • Dirençli APL’li Olgu
 • Philadelphia Pozitif ALL’li Hasta: Nakil Yapalım mı?
 • Double/Triple Hit Lenfomalarda İlk Sıra Otolog Nakil
  • Evet
  • Hayır
 • Talasemili Hastamda Kimerizm Kaybı Var
 • Fankoni Anemili Hastamda Lösemi Gelişti. Uygun Donörü Var. Ne Zaman Nakil Yapmalıyım?
 • ALL’li Hastamda Kimerizm Düşüyor
 • Dirençli HLH’li Hastam Var
17:00-17:15 ARA
17:15-18:15
 • Haploidentik Nakillerde T Hücre Deplesyonunda Hangi Yöntemi Tercih Edelim?
 • Nakil Sonrası Siklofosfamid
 • Alfa/Beta T Hücre Deplesyonu
 • Nakil Sonrası Sitopeni
18:15-18:30 ARA
18:30-19:30
 • Ne Zaman Böbrek GVHH’si Düşünmeliyim?
 • Nakil Hastam PRES Oldu
 • Engrafman Zamanı Ateşi Çıktı