KURSLAR22

7 Mart Hemşirelik Kursu
SAAT 7 Mart 2020 Cumartesi
KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON VE AFEREZ HEMŞİRELİK EĞİTİM PROGRAMI
08:00-08:30 AÇILIŞ
  Destek Tedaviler
08:30-09:15 Bulantı-Kusma
09:15-09:45 Mukozit 
09:45-10:15 Hijyen Önlemleri 
10:15-10:30 Beslenme
10:30-11:00 ARA
  HKH Nakli  Komplikasyonları 
11:00-11:30 Akut Graft Versus Host Hastalığı Tanısı Yönetimi Evrelemesi 
11:30-11:45 Olgu Sunumu
11:45-12:15 Kronik Graft Versus Host Hastalığı Tanısı Yönetimi Evrelemesi 
12:15-12:30 Olgu Sunumu
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  Hematopoietik Kök Hücre 
13:30-14:00 HKH Kaynakları 
14:00-14:20 HKH Mobilizasyonu ve Kriyoprezervasyon 
14:20-14:40 HKH İnfüzyonu ve İnfüzyona Bağlı Yan Etkiler
14:40-15:00 HKH Engrafmanı 
15:00-15:30 ARA
15:30-16:00 HKH Naklinde Transfüzyon