BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri göndermek için tıklayınız.

Bildiri Sistemi Giriş Ve Kayıt

Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini sağlayabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, E-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.Sisteme girilen tüm bildiler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme giren kişi ile yapılacaktır.

Bildiri Konu Başlıkları

• Hematopoietik Kök Hücreler
• Kök Hücre Mobilizasyonu, Toplanması ve Mühendisliği
• Hücre Terapisi / Hücre Tedavisi
• Gen Tedavisi
• Yeni İlaç ve Hücre Bazlı Bağışıklık Tedavileri
• Hematopoietik Olmayan Kök Hücreler
• Rejeneratif Tıp
• Kök Hücre Kaynağı
• Kök Hücre Vericisi
• Graft-versus-host Hastalığı – Klinik Öncesi ve Hayvan Modelleri
• Graft-versus-host Hastalığı – Klinik
• Enfeksiyöz Komplikasyonlar
• Erken Komplikasyonlar / Geç Etkiler ve Yaşam Kalitesi
• İyileştirme Rejimi
• Minimal Kalıntı Hastalık, Tolerans, Kimerizm ve Bağışıklık Sulandırması
• Pediatrik Konular
• Deneysel Kök Hücre Nakli
• Akut Lösemi
• Aplastik Anemi
• Otoimmün Hastalıklar
• Kronik Lösemi ve Diğer Miyeloproliferatif Bozukluklar
• Granülosit ve Osteoklast Bozuklukları
• Hemoglobinopati ve Doğuştan Metabolizma Bozuklukları
• İmmün Yetmezlik Hastalıkları ve Makrofaj
• Lenfoma
• Multipl Myelom
• Myelodisplastik Sendromlar
• Solid Tümörler

Son Bildiri Gönderim Tarihi 21 Ocak 2022’dir.