12 MART 2022, CUMARTESİ

SAAT A SALONU
08:00-08:45 KOMPLİKASYON OTURUMU
Oturum Başkanları: Meltem Aylı (SBÜ Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara), Işık Kaygusuz Atagündüz (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
– Sinüsoidal Obstrüksiyon Sendromu Profilaksi ve Tedavisi: Songül Şerefhanoğlu (Medicalpark Gaziosmanpaşa Hastanesi, İstanbul)
– Allojeneik HKHN ve Şelasyon: Ne Zaman ve Ne Kadar?: Funda Tayfun Küpesiz (Akdeniz Üniversitesi, Antalya)
08:45-09:00 ARA
09:00-10:30 SAĞLIK OTORİTESİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Osman İlhan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Teoman Soysal (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul)
– Türkiye ve Avrupa’daki Merkezlerin KİT Aktivitesi ve Sonuçları Bakımından Karşılaştırılması:  Mutlu Arat (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
– Türkiye ve Avrupa’da Merkezlerin Ciddi Olumsuz Olay Raporları Bakımından Karşılaştırılması: Can Boğa (Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, Adana)
– Hücresel Tedavilere Sağlık Otoritesinin Bakışı: Fikriye Handan Öztunca (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara)
10:30-11:00 ARA
11:00-12:00 KÖPRÜLEME VE HÜCRESEL TEDAVİLER OTURUMU
Oturum Başkanları: Zafer Gülbaş (Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli), Hakan Göker (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)
– Akut Lösemilerde Köprüleme Tedavileri: Yeni Yaklaşımlar: Ant Uzay (Acıbadem Atakent Hastanesi, İstanbul)
– CAR T Hücre Tedavisinde Güncel Gelişmeler: Ercüment Ovalı (Acıbadem Labcell, İstanbul)
12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:40 Fresenius Medical Care Logo Vector - (.SVG + .PNG) - Tukuz.Com UYDU SEMPOZYUMU
GvHD Management Across The World; Experiences From Europe and China
Oturum Başkanı: Gülsan Sucak (Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, İstanbul)
Konuşmacılar: Marie-Therese Rubio (Hopital Brabois, Nancy, France), He Huang (Zhejiang University, Hangzhou, China)
13:40-14:00 ARA
14:00-15:00 NÜKS ÖNLEME VE TEDAVİ STRATEJİLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Muhit Özcan (Ankara Üniversitesi, Ankara), Mustafa Çetin (Medstar Antalya Hastanesi, Antalya)
– Allo-HKHN Sonrası Nüks AML: Profilaksi, Preemptif Yaklaşım ve Tedavi: Zübeyde Nur Özkurt (Gazi Üniversitesi, Ankara)
– Allo-HKHN Sonrası Nüks ALL: Profilaksi, Preemptif Yaklaşım ve Tedavi: Aynur Uğur Bilgin (Koru Hastanesi, Ankara)
15:00-15:15 ARA
15:15-16:15 HKHN KOMPLİKASYONLARI OTURUMU: ENDOTELYAL HÜCRE AKTİVASYONU
Oturum Başkanları: Levent Ündar (Akdeniz Üniversitesi, Antalya), Ali Ünal (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
– Endotelyal Aktivasyon İlişkili Gastrointestinal Komplikasyonlar Ayırıcı Tanı: Ali Uğur Ural (Bayındır Söğütözü Hastanesi, Ankara)
– Endotelyal Aktivasyon İlişkili Pulmoner Komplikasyonlar Ayırıcı Tanı: Mutlu Arat (Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul)
– Kompleman Aracılı KİT Komplikasyonları: Ferit Avcu (Memorial Hastanesi, Ankara)
16:15-16:30 ARA
16:30-17:30 KRONİK MİYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR OTURUMU
Oturum Başkanları: Mehmet Sönmez (Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon), Sami Kartı (Acıbadem Atakent Hastanesi, İstanbul)
– İdyopatik Miyelofibrozda Allojeneik Nakil: Ne Zaman? Kime? Nasıl?: Hasan Atilla Özkan (Yeditepe Üniversitesi, İstanbul)
– Tirozin Kinaz İnhibitörleri Döneminde Erişkin Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Transplantasyon: Ebru Koca (Başkent Üniversitesi, Ankara)